ALCHEMY pravokutni pladanj od melamina

GRANIT

53 x 32,5 cm