ALCHEMY pravokutni pladanj od melamina

GRANIT

56 x 15,3 cm